นาโพธิ์

“นาโพธิ์” พร้อมพัฒนาไปสู่อำเภอแห่งการท่องเที่ยว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ทางผู้บริหารของอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมสืบสานแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดงานเทศกาลงานไหมนาโพธิ์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญในการทอผ้าไหม อันเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะตัว  ขณะเดียวกันในการดำเนินการครั้งนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งนำไปสู่การเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน ในอำเภอนาโพธิ์ ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

ปิดทองหลังพระ

“ประตู 6 บาน” กับการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน

ปิดทองหลังพระฯ จับมืออำเภอเชียงของ ขยายผลโครงการ สานต่อแนวพระราชดำริ มุ่งปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตและการเกษตร นายอำเภอ ชูประตู 6 บาน พัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน วางเป้าประชาชนรับประโยชน์กว่า 7,000 คน โครงการสร้างต้นแบบพัฒนาทางเลือกเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ถือเป็นการขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ในพื้นที่หมู่ 6 บ้านกิวกาญจน์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย เป็นผลสืบเนื่องจากการประเมินโครงการดำเนินงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งได้เห็นร่วมกันถึงความจำเป็นเร่งด่วน โดยการขยายผลจะยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ

ป่าตึงงาม

สัมผัสรูปแบบการพัฒนาฉบับ “ปกาเกอะญอ” ไม่ซับซ้อนแต่ยั่งยืน

เรื่องโดย… ทีมงานเดอะเปเปอร์ไทยแลนด์ ลมพัดเอื่อยๆ ไล้ลู่ลงมาจากช่องเขาผ่านยอดไม้ใหญ่น้อย ต้นข้าวในท้องนาหลังหน้าผากำลังชูช่อพลิ้วไหวตามแรงลม… ผมและเพื่อนๆ สื่อมวลชน ทอดสายตาไปยังมวลหมู่ต้นไม้ใบข้าวสีเขียว ทิ้งเอาความกระด้างของความเป็นคนในสังคมเมือง ให้ลอยสลายไปตามสายลมเหล่านั้น ว่าไปแล้วความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตเป็นมนุษย์บนโลกกว้าง ส่วนความต้องการทางใจที่ไม่รู้จบ ผ่านความรู้สึกว่า “ต้องมีต้องได้” เพิ่งเกิดขึ้นทีหลังตามยุคสมัย และเทคโนโลยีที่ค่อยๆ เปลี่ยนผ่านไป แต่ทั้งหมดทำอะไรชาวหมู่บ้านป่าตึงงาม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่นี่ไม่ได้ เพราะวิถีของชาวบ้านที่นี่ยังคงความเป็นตัวตน ของชาวกะเหรี่ยง หรือ

ปิดทองหลังพระ

ปิดทองฯ จับมือ 8 องค์กรทำแผนฝ่าวิกฤตประเทศ

ปิดทองหลังพระฯ ร่วมกับ 8 องค์กรหาทางรอดประเทศพ้นวิกฤต ทำโครงการ “คิดใหม่ ไทยก้าวต่อ” ระดมความคิดจากสถาบันวิชาการชั้นนำ ภาคธุรกิจ และประชาชนหาแนวทางนำประเทศไทยผ่านวิกฤตและพัฒนาอย่างยั่งยืน หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยว่า ปิดทองหลังพระฯ ได้ร่วมกับ 8 องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

โครงการพระราชดำริ

ฟื้นรายได้อย่างยั่งยืนด้วยพระราชดำริ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการพระราชดำริ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระมหากรุณาธิคุณ ฟื้นธรรมชาติ และทรัพยากรชายฝั่งทะเล ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวประมงบ้านทอน แห่งปลายด้ามขวานมีรายได้อย่างยั่งยืน นายรอสาดี ดาโอ๊ะ (แบดี) ประธานกลุ่มฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งบ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ขณะนี้ชาวบ้านในบริเวณหาดบ้านทอนดีใจที่ทรัพยากรชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ ในพื้นที่ได้กลับอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง จนทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่มีอาชีพประมง มีรายได้จากการจับสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง  โดยความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ เป็นผลมาจากการพัฒนาโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ปิดทองหลังพระ

ชู “4 ประสาน 3 ประโยชน์” ต้นแบบฟื้นชีวิตคนตกงาน

สถาบันปิดทองหลังพระฯ เผยผลสำเร็จใช้การพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดอีสานต้นแบบควบคู่การช่วยบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ได้ทั้งการฟื้นฟูแหล่งข่าวบรรเทาภัยแล้ง จ้างคนตกงาน 358 ตำแหน่ง “กาฬสินธุ์” เตรียมนำไปขยายผลตามโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาท นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยว่า จากที่หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และประชาชนจำนวนมากต้องตกงาน แรงงานที่เคยทำงานในเมืองใหญ่เดินทางกลับถิ่นฐานเป็นจำนวนมาก ซึ่งซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำและภัยแล้งที่มีอยู่เดิมแล้วให้รุนแรงขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ จึงมีแนวนโยบายให้สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาที่เป็นงานหลักอยู่แล้วควบคู่ไปกับการช่วยเหลือประชาชนไปพร้อมกัน สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ

ปิดทองหลังพระ

ปิดทองฯ “คิ๊กออฟ” เปิดล้งรับซื้อทุเรียนดีชายแดนใต้

ปิดทองหลังพระฯ จับมือจังหวัดยะลา เริ่มต้นเปิดล้งรับซื้อทุเรียนคุณภาพ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ราคานำตลาด 100 บาทต่อกก. เล็งสร้างรายได้ผู้ร่วมโครงการกว่า 160 ล้านบาท เดินหน้าเติมความรู้เกษตรกรไปให้ถึงเป้าหมายทุเรียนซิตี้ ด้านซีพี เผยตลาดทุเรียนในจีนดีเกินคาดแรงซื้อมหาศาลหลังคนติดโควิด-19ไม่ได้เที่ยวใช้จ่ายเงิน 4 เดือนแรกยอดส่งออกโตพุ่ง 30-40% นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ยะลาเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีปัญหาการแพร่ระบาดมากที่สุดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ แต่ความร่วมมือของทุกฝ่ายและประชาชน ทำให้ขณะนี้ไม่มีผู้ป่วยเพิ่มแล้ว

ปิดทองหลังพระ

ปิดทองฯ ชูงานวิจัยสร้างรายได้ถึงเกษตรกร

สถาบันปิดทองหลังพระฯ รุกจับมือปัญญาภิวัฒน์-ราชภัฎอุดรธานี ศึกษาวิจัยการปลูกผักในโรงเรือนสำหรับพื้นที่ภัยแล้ง ขยายผลการทำเกษตรแบบ “ทำน้อย ได้มาก” สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างครบวงจรยกระดับรายได้ นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยว่า ปิดทองหลังพระฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ศึกษาวิจัยระบบการปลูกผักในโรงเรือนที่ใช้น้ำน้อย เพื่อหาความเหมาะสมการปลูกผักในโรงเรือนในพื้นที่แห้งแล้ง และหารูปแบบ แนวทางในการขยายผลการทำเกษตรแบบ “ทำน้อย ได้มาก” เป็นทางเลือกการประกอบอาชีพให้กับให้กับเกษตรกร และผู้ต้องการมีอาชีพเสริม ทั้งนี้ การศึกษาดังกล่าว ต่อยอดจากที่ปิดทองหลังพระฯ 

ปิดทองหลังพระสร้างงานให้ชาวบ้านฝ่ามรสุมโควิด-19+ภัยแล้ง

สถาบันปิดทองหลังพระฯ เร่งช่วยเหลือผู้ตกงานและเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งจากวิกฤติโควิด-19 และภัยแล้งอย่างยั่งยืนโดยการจ้างงาน และให้ได้รับความรู้ตามศาสตร์พระราชานำไปประกอบอาชีพต่อได้