ศาสตร์พระราชา พัฒนาทุเรียนชายแดนใต้ คาดผลผลิตปีนี้พุ่ง

ปิดทองหลังพระฯ รับซื้อทุเรียนชายแดนใต้วันแรก ชาวบ้านแห่ขายมากถึง 16.8 ตัน กว่า 52% เป็นเกรดคุณภาพส่งออกไปตลาดจีน คาดปีนี้มีผลผลิต 1,655 ตัน ปรับโครงสร้างราคารับซื้อใหม่ จูงใจให้เกษตรกรมุ่งผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นนายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยว่า ปิดทองหลังพระฯ ได้เปิดการรับซื้อผลผลิตในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชา หรือโครงการทุเรียนคุณภาพ

Read more