ปิดทองหลังพระ

ชู “4 ประสาน 3 ประโยชน์” ต้นแบบฟื้นชีวิตคนตกงาน

สถาบันปิดทองหลังพระฯ เผยผลสำเร็จใช้การพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดอีสานต้นแบบควบคู่การช่วยบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ได้ทั้งการฟื้นฟูแหล่งข่าวบรรเทาภัยแล้ง จ้างคนตกงาน 358 ตำแหน่ง “กาฬสินธุ์” เตรียมนำไปขยายผลตามโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาท นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยว่า จากที่หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และประชาชนจำนวนมากต้องตกงาน แรงงานที่เคยทำงานในเมืองใหญ่เดินทางกลับถิ่นฐานเป็นจำนวนมาก ซึ่งซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำและภัยแล้งที่มีอยู่เดิมแล้วให้รุนแรงขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ จึงมีแนวนโยบายให้สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาที่เป็นงานหลักอยู่แล้วควบคู่ไปกับการช่วยเหลือประชาชนไปพร้อมกัน สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ

ปิดทองหลังพระ

ปิดทองฯ “คิ๊กออฟ” เปิดล้งรับซื้อทุเรียนดีชายแดนใต้

ปิดทองหลังพระฯ จับมือจังหวัดยะลา เริ่มต้นเปิดล้งรับซื้อทุเรียนคุณภาพ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ราคานำตลาด 100 บาทต่อกก. เล็งสร้างรายได้ผู้ร่วมโครงการกว่า 160 ล้านบาท เดินหน้าเติมความรู้เกษตรกรไปให้ถึงเป้าหมายทุเรียนซิตี้ ด้านซีพี เผยตลาดทุเรียนในจีนดีเกินคาดแรงซื้อมหาศาลหลังคนติดโควิด-19ไม่ได้เที่ยวใช้จ่ายเงิน 4 เดือนแรกยอดส่งออกโตพุ่ง 30-40% นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ยะลาเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีปัญหาการแพร่ระบาดมากที่สุดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ แต่ความร่วมมือของทุกฝ่ายและประชาชน ทำให้ขณะนี้ไม่มีผู้ป่วยเพิ่มแล้ว

ปิดทองหลังพระ

ปิดทองฯ ชูงานวิจัยสร้างรายได้ถึงเกษตรกร

สถาบันปิดทองหลังพระฯ รุกจับมือปัญญาภิวัฒน์-ราชภัฎอุดรธานี ศึกษาวิจัยการปลูกผักในโรงเรือนสำหรับพื้นที่ภัยแล้ง ขยายผลการทำเกษตรแบบ “ทำน้อย ได้มาก” สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างครบวงจรยกระดับรายได้ นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยว่า ปิดทองหลังพระฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ศึกษาวิจัยระบบการปลูกผักในโรงเรือนที่ใช้น้ำน้อย เพื่อหาความเหมาะสมการปลูกผักในโรงเรือนในพื้นที่แห้งแล้ง และหารูปแบบ แนวทางในการขยายผลการทำเกษตรแบบ “ทำน้อย ได้มาก” เป็นทางเลือกการประกอบอาชีพให้กับให้กับเกษตรกร และผู้ต้องการมีอาชีพเสริม ทั้งนี้ การศึกษาดังกล่าว ต่อยอดจากที่ปิดทองหลังพระฯ 

ปิดทองหลังพระสร้างงานให้ชาวบ้านฝ่ามรสุมโควิด-19+ภัยแล้ง

สถาบันปิดทองหลังพระฯ เร่งช่วยเหลือผู้ตกงานและเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งจากวิกฤติโควิด-19 และภัยแล้งอย่างยั่งยืนโดยการจ้างงาน และให้ได้รับความรู้ตามศาสตร์พระราชานำไปประกอบอาชีพต่อได้

ปิดทองระดมพลคนดูแลทุเรียนพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19

นักพัฒนาโครงการทุเรียนคุณภาพฯปิดทองหลังพระ เว้นวรรคภารกิจ ระดมพลออกบริการหน่วยงาน-ชุมชน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19

40 ปี “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” พระเมตตาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

40 ปี “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” พระเมตตาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

นราธิวาสจัดทำแผนชุมชนตามแนวพระราชดำริ

สถาบันปิดทองหลังพระฯ ร่วมกับส่วนราชการ จ.นราธิวาส จัดเวทีประชาคมคืนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นประชาชน พื้นที่โคกยามู อำเภอตากใบ ดันเป็นต้นแบบการจัดทำแผนชุมชนตามแนวพระราชดำริ

จากพอเพียงสู่ยั่งยืน เปิดแผน 5ปีปิดทองหลังพระ

ปิดทองหลังพระ เปิดแผน 5 ปี ยกระดับครัวเรือนมีรายได้ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ 3,000 ล้าน จากพอเพียงสู่ยั่งยืน สร้างครูภูมิปัญญาเกษตรใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ให้ได้ 200 คน เป็นขุมความรู้ช่วยฟื้นฟูฐานะที่ยากจนที่เรื้อรังจากความรุนแรงในพื้นที่ ขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนชูอุดรธานีโมเดลต้นแบบรับมือภัยแล้งรุนแรงสุดในรอบ 40 ปี