ศาสตร์พระราชา พัฒนาทุเรียนชายแดนใต้ คาดผลผลิตปีนี้พุ่ง

ปิดทองหลังพระฯ รับซื้อทุเรียนชายแดนใต้วันแรก ชาวบ้านแห่ขายมากถึง 16.8 ตัน กว่า 52% เป็นเกรดคุณภาพส่งออกไปตลาดจีน คาดปีนี้มีผลผลิต 1,655 ตัน ปรับโครงสร้างราคารับซื้อใหม่ จูงใจให้เกษตรกรมุ่งผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นนายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยว่า ปิดทองหลังพระฯ ได้เปิดการรับซื้อผลผลิตในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชา หรือโครงการทุเรียนคุณภาพ ปีที่ 3 เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า มีเกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายในวันแรก จำนวน 36 ราย ผลผลิตทุเรียน 16.8 ตัน ในจำนวนนี้เป็นทุเรียนคุณภาพ เกรดเอบี ซึ่งจะส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศจีน มากกว่า 52% ถือเป็นปริมาณทุเรียนคุณภาพเกรดเอบีสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายการทำงานของปิดทองหลังพระฯ ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของทุเรียนอย่างต่อเนื่อง สำหรับผลผลิตทุเรียนในโครงการฯ ปีนี้ ประเมินว่า จะมีปริมาณรวม 1,655 ตัน จากเกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี … Read more