ศาสตร์พระราชา พัฒนาทุเรียนชายแดนใต้ คาดผลผลิตปีนี้พุ่ง

ปิดทองหลังพระฯ รับซื้อทุเรียนชายแดนใต้วันแรก ชาวบ้านแห่ขายมากถึง 16.8 ตัน กว่า 52% เป็นเกรดคุณภาพส่งออกไปตลาดจีน คาดปีนี้มีผลผลิต 1,655 ตัน ปรับโครงสร้างราคารับซื้อใหม่ จูงใจให้เกษตรกรมุ่งผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยว่า ปิดทองหลังพระฯ ได้เปิดการรับซื้อผลผลิตในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชา หรือโครงการทุเรียนคุณภาพ ปีที่ 3 เมื่อวันที่ 15

ปิดทองหลังพระ

ปิดทองฯ ขยายผลจ้างงานคนเจอพิษโควิด 9 จังหวัด

คณะกรรมการสถาบันปิดทองหลังพระฯ ขยายผลจ้างผู้ว่างงานจากโควิดระยะ 2 นำประสบการณ์จากการทำงานในพื้นที่ 3 จังหวัดอีสาน ขยายเป็น 9 จังหวัดในพื้นที่ต้นแบบปิดทองฯ จ้างผู้ว่างงาน 990 คน คาดจะสร้างประโยชน์ให้ 22,500 ครัวเรือนมีน้ำทำการเกษตร หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราดำริ เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ได้เห็นชอบโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการขยายผล ภายหลังเกิดความสำเร็จจากอย่างดีจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ต้นแบบ

การพัฒนา

หนทางของการสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริง

เรื่องจาก Facebook : เที่ยว ละ ข่าว “…เวลานี้เราทุกคนมีภาระสำคัญรออยู่ที่จะต้องร่วมมือกันเสริมสร้าง ความเป็นปกติเรียบร้อยให้แก่บ้านเมือง เพื่อให้ประชาราษฎร์ชาติภูมิมีความผาสุกสงบ ภาระทั้งนี้มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ หากเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกฝ่ายทุกคนที่จะต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทำให้พรักพร้อม และสอดคล้องเกื้อกูลกัน โดยมีจุดมุ่งหมายและอุดมคติร่วมกัน ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ทำความคิดจิตใจให้หนักแน่นแน่วแน่ และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกัน ที่จะร่วมมือร่วมคิดกัน ให้เต็มกำลังความสามารถและสติปัญญา ด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ และด้วยความสามัคคี ปรองดอง โดยยึดเอาประโยชน์ยั่งยืนยิ่งใหญ่ คือความมั่นคงผาสุกของบ้านเมืองเป็นเป้าหมายสูงสุด…”

ปิดทองหลังพระ

6 หน่วยงานประยุกต์ “แนวพระราชดำริ” ฝ่าวิกฤตประเทศ

ปิดทองหลังพระฯ ร่วมกับ 5 หน่วยงานสืบสานและประยุกต์แนวพระราชดำริไปใช้ช่วยให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถยืนบนขาของตัวเอง มีอิสรภาพในชีวิต และเป็นฐานรากให้กับการพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อให้ประเทศไทยดีกว่าเดิม พร้อมเผยผลงานวิจัย “ก้าวใหม่การพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ” พัฒนาชนบทเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยในงานเสวนาไม่ท้อ ไม่ถอย – พระราชดำริค้ำจุนสังคม ว่า ปิดทองหลังพระฯ ได้ร่วมกับ 5 หน่วยงาน คือ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นาโพธิ์

“นาโพธิ์” พร้อมพัฒนาไปสู่อำเภอแห่งการท่องเที่ยว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ทางผู้บริหารของอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมสืบสานแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดงานเทศกาลงานไหมนาโพธิ์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญในการทอผ้าไหม อันเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะตัว  ขณะเดียวกันในการดำเนินการครั้งนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งนำไปสู่การเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน ในอำเภอนาโพธิ์ ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

ปิดทองหลังพระ

“ประตู 6 บาน” กับการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน

ปิดทองหลังพระฯ จับมืออำเภอเชียงของ ขยายผลโครงการ สานต่อแนวพระราชดำริ มุ่งปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตและการเกษตร นายอำเภอ ชูประตู 6 บาน พัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน วางเป้าประชาชนรับประโยชน์กว่า 7,000 คน โครงการสร้างต้นแบบพัฒนาทางเลือกเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ถือเป็นการขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ในพื้นที่หมู่ 6 บ้านกิวกาญจน์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย เป็นผลสืบเนื่องจากการประเมินโครงการดำเนินงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งได้เห็นร่วมกันถึงความจำเป็นเร่งด่วน โดยการขยายผลจะยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ

ป่าตึงงาม

สัมผัสรูปแบบการพัฒนาฉบับ “ปกาเกอะญอ” ไม่ซับซ้อนแต่ยั่งยืน

เรื่องโดย… ทีมงานเดอะเปเปอร์ไทยแลนด์ ลมพัดเอื่อยๆ ไล้ลู่ลงมาจากช่องเขาผ่านยอดไม้ใหญ่น้อย ต้นข้าวในท้องนาหลังหน้าผากำลังชูช่อพลิ้วไหวตามแรงลม… ผมและเพื่อนๆ สื่อมวลชน ทอดสายตาไปยังมวลหมู่ต้นไม้ใบข้าวสีเขียว ทิ้งเอาความกระด้างของความเป็นคนในสังคมเมือง ให้ลอยสลายไปตามสายลมเหล่านั้น ว่าไปแล้วความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตเป็นมนุษย์บนโลกกว้าง ส่วนความต้องการทางใจที่ไม่รู้จบ ผ่านความรู้สึกว่า “ต้องมีต้องได้” เพิ่งเกิดขึ้นทีหลังตามยุคสมัย และเทคโนโลยีที่ค่อยๆ เปลี่ยนผ่านไป แต่ทั้งหมดทำอะไรชาวหมู่บ้านป่าตึงงาม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่นี่ไม่ได้ เพราะวิถีของชาวบ้านที่นี่ยังคงความเป็นตัวตน ของชาวกะเหรี่ยง หรือ

ปิดทองหลังพระ

ปิดทองฯ จับมือ 8 องค์กรทำแผนฝ่าวิกฤตประเทศ

ปิดทองหลังพระฯ ร่วมกับ 8 องค์กรหาทางรอดประเทศพ้นวิกฤต ทำโครงการ “คิดใหม่ ไทยก้าวต่อ” ระดมความคิดจากสถาบันวิชาการชั้นนำ ภาคธุรกิจ และประชาชนหาแนวทางนำประเทศไทยผ่านวิกฤตและพัฒนาอย่างยั่งยืน หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยว่า ปิดทองหลังพระฯ ได้ร่วมกับ 8 องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

โครงการพระราชดำริ

ฟื้นรายได้อย่างยั่งยืนด้วยพระราชดำริ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการพระราชดำริ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระมหากรุณาธิคุณ ฟื้นธรรมชาติ และทรัพยากรชายฝั่งทะเล ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวประมงบ้านทอน แห่งปลายด้ามขวานมีรายได้อย่างยั่งยืน นายรอสาดี ดาโอ๊ะ (แบดี) ประธานกลุ่มฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งบ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ขณะนี้ชาวบ้านในบริเวณหาดบ้านทอนดีใจที่ทรัพยากรชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ ในพื้นที่ได้กลับอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง จนทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่มีอาชีพประมง มีรายได้จากการจับสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง  โดยความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ เป็นผลมาจากการพัฒนาโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ปิดทองหลังพระ

ชู “4 ประสาน 3 ประโยชน์” ต้นแบบฟื้นชีวิตคนตกงาน

สถาบันปิดทองหลังพระฯ เผยผลสำเร็จใช้การพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดอีสานต้นแบบควบคู่การช่วยบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ได้ทั้งการฟื้นฟูแหล่งข่าวบรรเทาภัยแล้ง จ้างคนตกงาน 358 ตำแหน่ง “กาฬสินธุ์” เตรียมนำไปขยายผลตามโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาท นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยว่า จากที่หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และประชาชนจำนวนมากต้องตกงาน แรงงานที่เคยทำงานในเมืองใหญ่เดินทางกลับถิ่นฐานเป็นจำนวนมาก ซึ่งซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำและภัยแล้งที่มีอยู่เดิมแล้วให้รุนแรงขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ จึงมีแนวนโยบายให้สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาที่เป็นงานหลักอยู่แล้วควบคู่ไปกับการช่วยเหลือประชาชนไปพร้อมกัน สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ