พ.ร.บ.คู่ชีวิต

โลกสีชมพู! ครม.ไฟเขียวเพศเดียวกันจดทะเบียนใช้ชีวิตคู่เสรี

LGBTQ กรี๊ดสลบ! ครม. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต เปิดทางเพศเดียวกันจดทะเบียนได้ มีสิทธิทางครอบครัว-มรดกใกล้เคียงสามี-ภรรยาต่างเพศ ให้รับบุตรบุญธรรม แต่ยังไม่อนุญาตให้อุ้มบุญ และรับบำเหน็จบำนาญของคู่ชีวิต น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563 ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. … และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ.

โฆษกรัฐบาล

ครม.เฉาะงบกลาง 506 ล. ดันทำโครงการรับหน้าฝน

ครม.อนุมัติงบกลาง 506 ล้านบาท ให้ 76 จังหวัดเตรียมพื้นที่รับน้ำฝน พร้อมจัด 1,880 ล้านบาท ให้กรมชลประทานพัฒนาแหล่งน้ำหนุนความต้องการตามจำนวนประชากรและภาคอุตสาหกรรม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบกลาง 506.67 ล้านบาท เพื่อเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ป้องกันความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนในวงกว้าง และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ตามงบประมาณดังกล่าวจะจัดสรรให้ 3 หน่วยงานตามภารกิจ ประกอบด้วย

“บิ๊กตู่” สั่งช่วงปิดเทอมเด็กทุกคนต้องได้ “กินข้าว – กินนม” ไม่ขาด

ครม.รับทราบแนวทางการบริหารโครงการ “นมโรงเรียน และอาหารกลางวัน” รับช่วงเลื่อนเปิดเทอม นักเรียนทุกคนต้องได้กินนมครบตามจำนวน และต้องได้กินอาหารกลางวันไม่อด หากโรงเรียนไหนปิดให้จ่ายเงินปกครองช่วยหาข้าวให้บุตรหลานกินแทน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. ได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค-19 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคน จะได้รับสิทธิตามโครงการนมโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และครบถ้วน สอดคล้องกับปฏิทินการเปิดภาคเรียน ทั้งนี้จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ให้โรงเรียนทั้งใน และนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัด

“ลุงตู่”ห่วงเด็กขาดสารอาหารหลังอยู่บ้านปิดเทอมยาว

นายกฯ เร่งทำแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด ประเมินผลกระทบอาจต่อเนื่อง 6-9 เดือน พร้อมแสดงความเป็นห่วงนักเรียนช่วงปิดเทอมอาจขาดสารอาหาร ศธ.แจงรับส่งมอบนมกระจายให้โรงเรียนแจกจ่ายถึงมือเด็กตามปกติ

ครม.เคาะจ่ายเกษตรกรเยียวยาโควิด 5พัน3 เดือน

ครม.เคาะ 1.5 แสนล้านบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ให้เกษตรกรเดือนละ 5,000 บาท 3 เดือน รวม 10 ล้านคน พร้อมขยายแรงงานนอกระบบรอบที่ 4 รับสิทธิเพิ่มเป็น 16 ล้านคน

ครม.จัดให้ 5.19หมื่นล้านพัฒนาโรงเรียน 1ตำบล 1โรงเรียนคุณภาพ

ครม.เทงบ 5.19 หมื่นล้านเพิ่มศักยภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 8,224 แห่ง เดินหน้าพัฒนา ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน หลักสูตร และการสร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมกับชุมชน

คลังไถ่บาปยอมจ่าย 5พันให้อาชีพอิสระที่ถูกตีตราว่าเป็นเกษตรกร เพิ่มยอดช่วยเหลือเป็น 14ล้านคน

ครม.ไฟเขียวเพิ่มจำนวนแรงงานนอกระบบรับเดือนละ 5,000 บาท จาก 9 ล้านรายเป็น 14 ล้านราย กระทรวงการคลังยอมผ่อนเกณฑ์ให้คนทำอาชีพอิสระ แต่ฐานข้อมูลระบุเป็นเกษตรกรได้รับสิทธ์ด้วย คาดใช้งบเยียวยา 2.1 แสนล้านบาท พร้อมรับทราบมาตรการลดค่าไฟฟ้า

ครม.เคาะ 3พ.ร.ก.ตุนเงิน 1.9 ล้านล้านสู้โควิด-19

ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.ก. 3 ฉบับแล้ว คาดทยอยกู้เงินได้ต้นพ.ค. ด้านความคืบหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท มีผู้ผ่านคุณสมบัติแล้ว 3 ล้านคน ปฏิเสธ 12 ล้านคน พร้อมเปิดระบบให้ยื่นอุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์ได้ 20 เม.ย.นี้

“บิ๊กตู่”ตั้งกรรมการติดตามเยียวยาโควิด-19 กำกับให้ทั่วถึงเป็นธรรม

“ประยุทธ์”ตั้งกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม