จับตา 5 มาตรการรัฐกระจาย “ลำไย” ไทยไปเมืองนอกฉลุย

รองโฆษกรัฐบาล ยืนยันรัฐบาลดูแลเกษตรสวนลำไยเต็มที่ ผ่าน 5 มาตรการเร่งกระจายผลผลิต ดันส่งออกจีน-อินเดีย หลังทูตพาณิชย์และทูตเกษตรที่จีน เจรจาปลดล๊อค ให้ล้งทุกล้งในประเทศไทยรวบรวมลำไยและส่งออกไปยังตลาดจีนได้

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาราคาลำไยตกต่ำ ที่สาเหตุหลักมาจากการสั่งซื้อจากประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดหลักมีปริมาณลดลงอย่างมาก โดยเข้าบรรเทาความเดือดร้อนไปแล้ว ผ่านมาตรการต่างๆ ดังนี้

1.สนับสนุนความช่วยเหลือด้านตลาดในประเทศ โดยรับซื้อผ่านข้อตกลง ระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับห้างค้าส่ง-ค้าปลีก ตลาดกลางสินค้าเกษตร โรงงานแปรรูป รวมถึงช่วยกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต เพื่อจำหน่ายในตลาดปลายทางทั่วประเทศ อาทิ ร้านธงฟ้า รถโมบายผลไม้ และสถานีบริการน้ำมัน จำนวน 1,028 สาขา รวมปริมาณกว่า 80,000 ตัน

2.สนับสนุนค่าบริหารจัดการในการรวบรวมและกระจายผลผลิตลำไยให้แก่จังหวัดแหล่งผลิตลำไยในอัตรา 3 บาทต่อกิโลกรัม รวม 6 จังหวัด ปริมาณกว่า 15,764 ตัน

3.รับซื้อผลผลิตลำไยรูดร่วงโดยตรงจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำไปสู่การแปรรูป รวม 8,600 ตัน

4.สนับสนุนค่าบริหารจัดการผลักดันส่งออกผลไม้กิโลกรัมละ 5 บาท เป้าหมาย 60,000 ตัน

5.ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย สนับสนุนกล่องบรรจุผลไม้และค่าขนส่งฟรี รวม 200,000 กล่อง ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้และผู้ประกอบการ online ซึ่งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยสามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนด้านมาตรการตลาดรองรับดังกล่าวได้จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่

น.ส.รัชดา กล่าวว่า ขณะนี้ทูตพาณิชย์และทูตเกษตรที่ประเทศจีน ได้เจรจาปลดล๊อคสำเร็จ ให้ล้งทุกล้งในประเทศไทยที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสุขอนามัย สามารถรวบรวมลำไยและส่งออกไปยังตลาดจีนได้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะมีการระงับการนำเข้าลำไยจากไทย ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดแผนส่งเสริมการบริโภคลำใยใน 12 เมืองใหญ่ของจีน เช่น อู่ฮั่น คุนหมิง เซี่ยงไฮ้ และฮ่องกง รวมทั้งตลาดในอินเดียส่งเสริมการบริโภคใน 4 รัฐ ประกอบด้วย รัฐเบงกอลตะวันตก รัฐหรยานา รัฐอุตตรประเทศ และรัฐเตลังคานา

“นายกรัฐมนตรี ได้ติดตามการดำเนินการมาโดยตลอด ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายเกษตรกร ผู้ประกอบการค้าปลีก/ส่ง และผู้ส่งออก เพื่อรับฟังปัญหาและหาทางออกอย่างตรงจุด  อีกทั้งให้ความมั่นใจว่า จากมาตรการต่างๆ จะช่วยทำให้ราคาลำไยปรับตัวสูงขึ้น”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *