Temple Isolation หรือการกักตัวที่วัด รูปแบบใหม่สำหรับสถานที่กักตัว

เรื่องโดย : เที่ยวละข่าว

วัดเป็นทุกสิ่ง ทุกอย่าง สำหรับทุกคน จริง ๆ

คนไทยมีวิถีผูกพันกับวัด กับพระ ตั้งแต่ก่อนเกิดยันสิ้นชีวิต โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของจิตใจ ทุกข์ร้อนอะไรก็หันหน้าเข้าหาวัด โดยในช่วงวิกฤตแต่ละครั้ง วัดเองถือเป็นที่พึ่งพึงของคนตกทุกข์ได้ยากมาตลอดทั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน โดยเฉพาะผู้ที่หมดหนทาง ต้องมีที่พึ่งทั้งทางกาย และใจ

อย่างในช่วงของการระบาดของไวรัสโควิด-19 มานี้ หลายคนเห็นว่า วัดก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กัน โดยไม่ใช่แค่สถานที่สุดท้ายของชีวิตเท่านั้น

แต่ที่ผ่านมาจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และมีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ส่งผลให้พบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก และพบพระสงฆ์อาพาธ ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นจำนวนมากเช่นกัน

ด้วยสถานการณ์ที่รุนแรงมากอย่างนี้ และสถานพยาบาลที่มีพื้นที่จำกัด แถมพระสงฆ์ที่อาพาธด้วยโรคนี้ คงมีความไม่เหมาะสมหากจะเดินทางไปรักษาตัวที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ หรือ Hospitel เหมือนประชาชนโดยทั่วไป

ล่าสุด มีข้อมูลจากทางกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหนึ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดย โรงพยาบาลสงฆ์ ร่วมมือกับวัดสุทธิวราราม สร้างสถานแยกกักตัวที่วัด ซึ่งเป็นรูปแบบของสถานที่กักตัวที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งประเภท เรียกว่าTemple Isolation ตั้งขึ้นที่ วัดสุทธิวราราม บริเวณเขตสาทร

เรื่องนี้… พระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม เล่าว่า วัดสุทธิวราราม ได้สนับสนุนเป็นการสาธารณสงเคราะห์ ด้วยการจัดเตรียมสถานที่ เตรียมเตียงและอุปกรณ์ต่างๆ สนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค และค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 โดยมีนโยบายปรับเปลี่ยน ตึก 4 ชั้น เป็นศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตสาทร และมีสถานแยกกักตัวที่วัด (Temple Isolation) ของพระสงฆ์ที่อาพาธ เพื่อรองรับ พระอาพาธที่ติดเชื้อโควิด-19  จากโรงพยาบาลสงฆ์ด้วย

โดยที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยได้มีการกำหนดสถานที่ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการกักตัวอื่น ๆ นอกเหนือจากในระบบ คือการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และ การกักตัวในชุมชน (Community Isolation) และเพิ่มสถานแยกกักตัวที่วัด (Temple Isolation) ขึ้นมาอีกหนึ่งรูปแบบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *