“เชียงใหม่” เตรียมจับมือ “นครกว่างโจว – จ.ออร์ฮอน” เป็นเมืองพี่เมืองน้อง

Chiang Mai

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ผลักดันจังหวัดเชียงใหม่ จับมือ นครกว่างโจว - จังหวัดออร์ฮอน ประเทศมองโกเลีย เป็นเมืองพี่น้องเพิ่มเติมอีก เชื่อหนุนการค้า ลงทุน และการท่องเที่ยว

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ขณะนี้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister cities) ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเตรียมสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างนครกวางโจว ของประเทศจีน กับจังหวัดเชียงใหม่ ของประเทศไทย โดยจะมีการส่งร่างหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กับนครกวางโจว และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กับนครกวางโจว ต่อไป 

ขณะเดียวกันยังในการประชุมครั้งนี้ยังหารือถึงการเตรียมสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ของไทย กับจังหวัดออร์ฮอน ประเทศมองโกเลีย เพิ่มอีก 1 เมือง ซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหม่ของประเทศไทย โดยได้มีการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กับจังหวัดออร์ฮอน ประเทศมองโกเลีย โดยจากนี้จะมีการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กับจังหวัดออร์ฮอน เช่นเดียวกัน  

สำหรับปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ได้มีความร่วมมือความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ในระดับจังหวัดจำนวน 14 เมืองครอบคลุม 6 ประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2453 ซึ่งจับมือเมืองพี่เมืองน้องกับนครเซี่ยงไฮ้ ของจีน ต่อมาก็เป็นเมืองพี่เมืองน้องกับนครเซี่ยงไฮ้อีกครั้ง ในด้านความร่วมมือด้านการแพทย์  ตามมาด้วยเขตปกครองพิเศษย็อกยาการ์ตา  ประเทศอินโดนีเซีย, นครชิงเต่า ของจีน, นครแงชิ่ง ของจีน, เขตปกครองตนเองชนชาติไตร สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ของจีน, เมืองบูร์ซา ประเทศตุรกี, จังหวัดฮอกไกโก ประเทศญี่ปุ่น  

รวมทั้งเมืองเชียงตุง ประเทศเมียนมา, นครเฉิงตู ประเทศจีน, เมืองซ็องนัม ประเทศเกาหลีใต้, เมืองเหมยซาน มณฑลเสฉวน ประเทศจีน, มณฑลไห่หนาน ประเทศจีน, จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น และเมืองซ่าวหยาง มณฑลหูหนาน ประเทศจีน นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือในระดับเทศบาล จำนวน 6 เมือง ใน 2 ประเทศ, ระดับเอกชน 16 เมือง ใน 5 ประเทศ และระดับมหาวิทยาลัย 60 เมือง ใน 17 ประเทศ 

mots
นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายโชติ กล่าวว่า ถือว่าเป็นข่าวดีของประเทศไทยที่จะมีการจัดทำเมืองพี่เมืองน้องกับประเทศต่าง ๆ เพราะนอกจากจะช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวแล้ว ยังช่วงส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรม กับนครของประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลต่อเรื่องของการค้า และการลงทุนในอนาคตด้วย โดยปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะนี้กับหลายเมืองในหลายประเทศ ยิ่งทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงมากขึ้น ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้เตรียมความพร้อมส่งเสริมจังหวัดอื่น ๆ ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวได้จัดทำความร่วมมือในลักษณะนี้ด้วย เช่น ภูเก็ต ที่จะร่วมมือกับจีนอีกหลายเมือง 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *