กรมเจ้าท่า ขุดลอกร่องน้ำหาดนางกำ เปิดเรือเข้า-ออกสะดวก

กรมเจ้าท่า เร่งขุดลอกร่องน้ำหาดนางกำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขยายร่องน้ำ ช่วยให้เรือท่องเที่ยวและเรือประมงพื้นบ้านเข้า-ออกสะดวก

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่าได้เปิดหน่วยขุดลอกร่องน้ำในหลายพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ทำการประมงและการท่องเที่ยวในพื้นที่ ให้สามารถใช้ร่องน้ำในการเดินทางเข้าออกได้อย่างสะดวกและปลอดภัยตลอดเวลา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ร่องน้ำหาดนางกำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นร่องน้ำที่มีความสำคัญอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย สภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่มีคลื่นลมแรง กระแสน้ำได้พัดพาตะกอนมาทับถมทำให้ร่องน้ำเกิดความตื้นเขิน กรมเจ้าท่าจึงได้เปิดหน่วยขุดลอก โดยมีนายถนอมศักดิ์ สงละเอียด นายช่างขุดลอกชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ

สำหรับร่องน้ำหาดนางกำ มีขนาดความกว้างที่ก้นร่องน้ำตามแผนขุดลอก 10 – 15 เมตร ความยาว 600 เมตร ระดับความลึกที่ก้นร่องน้ำตามแผนขุดลอก 1.0 เมตร (จากระดับน้ำลงต่ำสุด) ปริมาณเนื้อดิน 28,355 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 50 วัน

ทั้งนี้ ร่องน้ำดังกล่าวอยู่ติดแนวภูเขา วัสดุที่ขุดลอกเป็นหิน มีผลกระทบต่อเครื่องจักร ทำให้เกิดปัญหาและอุปสสรคในการทำงานอยู่บ้าง โดยผลการดำเนินงานถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถขุดได้ระยะทาง 220 เมตร คิดเป็น 36% ของระยะทางตามแผนงาน อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะทำงานแล้วเสร็จตามแผนงานในเดือนมีนาคมนี้

“เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการประมงและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เยี่ยมชมปลาโลมาสีชมพู เยี่ยมชมธรรมชาติ ซึ่งคาดว่าหลังสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจำนวนมาก”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *