อัพเดทด่วน! รัฐเตรียมคลายล็อกกิจการ-กิจกรรม เฟส 4

คลายล็อก

โดยทีมข่าวเดอะเปเปอร์ไทยแลนด์

ในการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ประจำวันที่ 10 มิ.ย. 2563 “นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน” โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 หรือ ศบค. ได้เปิดเผยถึงกิจการ/กิจกรรมที่จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้ในการผ่อนคลายระยะที่ 4 ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป

นพ.ทวีศิลป์ แถลงว่า ที่ประชุม ศบค. ชุดเฉพาะกิจ ที่มีพล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นประธาน ได้พิจารณากิจการ/กิจกรรมที่จะผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมายในระยะที่4 เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจะเปิดให้ดำเนินกิจการ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในเกณฑ์สูง และมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมต่ำกว่ากลุ่มกิจกรรมที่อนุญาตใน  3 ระยะแรก

“กลุ่มกิจการ/กิจกรรมที่นี้ ย้ำว่า เป็นเพียงเบื้องต้นเท่านั้น ผมได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศบค. และท่านเลขาธิการ สมช. นำร่างเบื้องต้นมารายงานเพื่อให้ประชาชนได้เตรียมตัว รวมถึงสามารถวิพากษ์วิจารณ์เข้ามาเพื่อเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งให้กับ ศบค.ชุดใหญ่ ที่จะพิจารณาตัดสินใจในวันศุกร์ (12 มิ.ย.)นี้ ซึ่งอาจจะมีการลด หรือ เพิ่มกิจการ/กิจกรรมจากที่นำเสนอนี้ได้ ”

ศูนย์ศบค.

สำหรับกิจการ/กิจกรรม ที่จะได้รับอนุญาตในการผ่อนคลายระยะที่ 4 ประกอบด้วย 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีมาตรการหลักและมาตรการเสริมที่จะมีการออกเป็นคู่มือปฏิบัติ ซึ่งผู้ประกอบการหรือผู้ดูแลกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ไฟเขียวโรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชา

กลุ่มที่ 1 การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ โดยจะเปิดให้สถาบันการศึกษาประเภทนานาชาติ สถาบันกวดวิชาเปิดดำเนินการได้ ซึ่งในส่วนโรงเรียนนานาชาตินั้นจำเป็นต้องให้เปิดก่อนโรงเรียนทั่วไป ที่กำหนดเปิดในวันที่ 1 ก.ค. เนื่องจากในช่วงเดือนก.ค.จะเป็นช่วงปิดภาคเรียนของโรงเรียนนานาชาติแล้ว ขณะนี้การเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ แต่จะต้องเปิดให้มีกิจกรรมร่วมกันก่อนภาคเรียน

คลายล็อก 4

ดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ แต่ห้ามเชียร์เบียร์

กลุ่มที่ 2 กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต แยกเป็น 5 กิจกรรมย่อย ได้แก่

1.การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป แต่ไม่รวมถึงสถานบริการผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ด้วยความมีระเบียบและงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น กรณีของสาว-หนุ่มเชียร์เบียร์ ไม่ให้มี เพราะไม่อยากให้มีความใกล้ชิดกัน

ทั้งนี้ ที่มีการอนุญาตให้สามารถดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ แต่ยังไม่อนุญาตกรณีผับ บาร์ คาราโอเกะนั้น เนื่องจาก ศบค.ชุดเฉพาะกิจได้ประเมินจากประเด็นตามหลักการควบคุมโรค คือ เนื่องจากที่ผ่านมาผับ บาร์ เป็นพื้นที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคอย่างเป็นกลุ่มก้อน ขณะที่ร้านอาหารมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจมากกว่า โดยทั่วไปการใช้เวลาในร้านอาหารจะไม่มีการนั่งยาวเหมือนในผับ บาร์ หรือคาราโอเกะ

2.สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กรายวัน ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุรายวัน  ที่ก่อนหน้าที่เปิดให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเตรียมความพร้อมของพื้นที่ได้ แต่ยังไม่ให้เปิดให้มีการรับเด็ก หรือผู้สูงวัย เข้าไปดูแลแบบไปกลับ ในระยะที่ 4 จะเปิดให้เริ่มดำเนินการได้ แต่ในกรณีของเด็กเล็กนั้น จะต้องมีมาตรการให้มีพื้นที่สำหรับเด็ก 2 ตารางเมตรต่อคน และกรณีเด็กเล่นกันจะต้องมีครูพี่เลี้ยงคอยดูแล ต้องดำเนินการภายใต้มาตรการหลักและมาตรการเสริมเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง หรือหากเกิดกรณีติดโรคก็สามารถรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คลายล็อก 4

เล่นคอนเสิร์ตได้แต่โปรดเต้นอย่างมีระยะห่าง

3.ห้องประชุมโรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า สถานที่จัดนิทรรศการ โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สถานที่ราชการเพื่อการจัดประชุม อบรม สัมมนา โดยกำหนดให้การประชุมต้องมีพื้นที่ 4 ตารางเมตรต่อคน การจัดเลี้ยง อีเว้นท์ เปิดตัวสินค้า ประกวด แข่งขันกีฬา ต้องนั่งหรือยืนห่าง 1 เมตร  ส่วนกรณีคอนเสิร์ต งานแสดงดนตรี ผู้จัดต้องมีมาตรการลดความหนาแน่น หรือดูแลความไร้ระเบียบ ใช้เกณฑ์ 5 ตารางเมตรต่อคน

“งานคอนเสิร์ต แสดงดนตรีจะเปิดให้มีได้แล้วในระยะที่4 แต่ผู้จัดต้องมีมาตรการลดความหนาแน่น ยกตัวอย่างเหมือนเวลาที่คนชมวงออร์เคสตร้า จะนั่งเป็นระเบียบ แต่กรณีอื่นๆ ที่มีลักษณะกระแทกกระทั้น ร้องตามที่อาจมีละอองฝอยออกมาก็ต้องมีมาตรการช่วยกันดูแลตรงนี้”

4.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เช่น ท้องฟ้าจำลอง เปิดให้สำหรับกรณีเข้าชมเป็นกลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่มเล็กและเข้าชมเป็นรอบ 

5.ขนส่งสาธารณะทุกประเภท  ทั้งรถโดยสารประจำทาง รถตู้ปรับอากาศ รถตู้ระหว่างจังหวัด รถไฟ เครื่องบิน  โดยให้ผู้โดยสารนั่งติดกันได้ 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง โดยจำกัดจำนวนไม่เกิน 70% ของความจุผู้โดยสารมาตรฐาน

คลายล็อก 4

แนะพิธีกรสวมหน้ากากผ้าปลอดภัยกว่าเฟซชิลด์

กลุ่มที่3 กิจกรรมออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ แยกเป็น 6 กิจกรรมย่อย ได้แก่

1.กิจการถ่ายภาพยนตร์ และวีดีทัศน์ รายการโทรทัศน์ โดยอนุญาตให้กองถ่ายทำรวมทุกแผนกได้ไม่เกิน 150 คน มีผู้เข้าชมไม่เกิน 50 คน โดยที่ผ่านมากลุ่มนี้ปฏิบัติได้ดีในช่วงการผ่อนคลายระยะที่ 3 แต่ที่อยากให้เพิ่มเติมคือกรณีพิธีกรรายการ ที่มีการสวมเฟซชิลด์โดยไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้านั้นยังไม่ปลอดภัย ขอให้เป็นการสวมหน้ากากอนามัย หากสวมแล้วและไม่ใช้เฟซชิลด์จะปลอดภัยกว่าการสวมเฟซชิลด์อย่างเดียว หรือไม่เช่นนั้นก็ใช้มาตรการเว้นระยะห่างกัน 2 เมตร เข้าช่วยได้

2.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา ออนเซ็น อบตัว อบสมุนไพรหรืออบไอน้ำแบบรวม โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการใช้เกณฑ์ 5 ตารางเมตรต่อคน แต่ยังไม่อนุญาตสำหับสถานบริการ กิจการอาบ อบ นวด  

3.สวนสนุก สนามเด็กเล่น สวนน้ำ สระว่ายน้ำสาธารณะ โดยกรณีของสวนน้ำ สระว่ายน้ำสาธารณะให้ใช้เกณฑ์ 8 ตารางเมตรต่อคน มีการอบรมพนักงานไลฟ์การ์ดเพื่อตรวจดูแลให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ ส่วนสวนสนุก สนามเด็กเล่น ยังไม่อนุญาตให้บริการเครื่องเล่นที่ผิวสัมผัสมาก เช่น บ้านบอล

ล็อกดาวน์ 4

จัดแข่งขันกีฬาได้แต่ต้องถ่ายทอดสดเท่านั้น

4.สนามกีฬาประเภทกลางแจ้ง โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ โรงยิม สถานที่ออกกำลังกาย โดยอนุญาตสำหรับกีฬาทุกประเภท ทั้งเพื่ออกกำลังกาย ฝึกซ้อม การเรียนการสอน แต่กรณีที่จะจัดให้มีการแข่งขันนั้นให้จัดแต่ต้องไม่มีผู้ชม ให้ใช้วิธีการถ่ายทอดสดโดยไม่มีกิจกรรมอื่นร่วมด้วย และการจัดการแข่งขันจะต้องลงทะเบียน ภายใต้การควบคุมของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

5.สวนสาธารณะ ลานกิจกรรมเพื่อออกกำลังกาย ลักษณะเป็นการรวมกลุ่ม เช่น เต้นแอโรบิก ให้เต้นได้แต่การรวมกลุ่มต้องใช้เกณฑ์ 5 ตารางเมตรต่อคน รวมแล้วไม่เกิน 50 คน โดยให้ใช้สวนสาธารณะ เพื่อการพักผ่อนได้

6.ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ เฉพาะในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โรงมหรสพ สวนสนุก แต่ยังไม่อนุญาตสำหรับร้านเกมภายนอกพื้นที่ข้างต้น

คลายล็อก 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *