สัมมนาใหญ่ประจำปีสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี หัวข้อ เจาะอุตสาหกรรมเด่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 2020โดยมี คุณจรีพร  จารุกรสกุล  ประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), คุณชัยรัตน์  ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, คุณวิศิษฐ์  ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป, ศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ร่วมให้มุมมองเพื่อจุดประกายทางความคิดให้กับสังคมและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลลูน  โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ  กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *