ซื้อของขวัญปีใหม่รายได้ถึงเกษตรกร

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เชิญชวนส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ซึ่งคัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพ มาจัดลงกระเช้าของขวัญ เช่น  ข้าวอินทรีย์และไรซ์เบอรรี่ อาหารแปรรูปและผลไม้แปรรูป สมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมและผ้าฝ้าย สินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์แก้วเบญจรงค์ แก้วมุก นม UHT น้ำผลไม้  ราคาตั้งแต่ 500 – 3000 บาท

จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 – 12 มกราคม 2563  ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร สั่งซื้อกระเช้าสินค้า ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2280 7506 , 06 5524 1124  Line id : cpd.shop  Facebook : coop market 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *