สอบ.บี้แอป Gojek คืนเงินลูกค้า เข้าข่ายละเมิดสิทธิผู้บริโภค

สภาองค์กรของผู้บริโภค จี้แอปพลิเคชัน Gojek คืนเงินลูกค้าด่วน หลังเจอร้องถอนเงินคืนจากแอปฯ ไม่ได้ และไม่ทันก่อนที่แอปปิดบริการ 31 ก.ค.นี้ ชี้เข้าข่ายละเมิดสิทธิของผู้บริโภคและไม่เป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการตาม พ.ร.บ.ระบบการชำระเงินฯ
นายโสภณ หนูรัตน์ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคที่ใช้บริการ e – Wallet ของแอปพลิเคชัน Gojek ว่า ตอนนี้ไม่สามารถถอนเงินคืนจากแอปฯ ได้ และยังพบว่าแอปฯ นี้ มีการจำกัดการคืนเงินผ่านบัญชีธนาคารเพียงแค่ 3 ธนาคารเท่านั้น คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ อีกทั้ง ผู้บริโภคประสบปัญหาในขั้นตอนการยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ จึงทำให้ไม่สามารถที่จะขอคืนเงินได้ ขณะที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาการถอนเงินให้แล้วเสร็จก่อนที่จะปิดบริการแอปฯ ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2564 นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้บริโภคบางรายได้แจ้งขอคืนเงินในระบบครบถ้วนแล้ว แต่พบว่าทางบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการคืนเงินให้จนตอนนี้ล่วงเลยมาแล้วมากกว่า 6 เดือน

นายโสภณ กล่าวว่า การจำกัดการคืนเงินผ่านบัญชีธนาคารเพียง 3 ธนาคาร ถือว่าเป็นการจำกัดสิทธิของผู้บริโภครายอื่น ๆ ที่ไม่มีบัญชีธนาคารกับธนาคารเหล่านั้น การกระทำแบบนี้ทำให้ผู้บริโภคได้รับความเดือนร้อนและเกิดความยุ่งยากในการขอคืนเงินอีกด้วย เห็นว่ากรณีนี้ เมื่อบริษัทจะยกเลิกบริการไม่ควรสร้างภาระให้ผู้บริโภค และควรเร่งคืนเงินโดยเร็ว เพราะบริษัทมีข้อมูลบัญชีลูกค้าอยู่แล้ว

ทั้งนี้ยืนยันว่า การกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคและไม่เป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 จึงขอให้บริษัทฯ ดำเนินการคืนเงินให้กับผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้บริการทุกรายและต้องเร่งแก้ไขปัญหาในการดำเนินการขอเงินคืนโดยเร็ว

อีกทั้งขอให้บริษัทฯ รับประกันเงินของผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถขอคืนได้ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2564 ว่าจะคืนเงินให้กับผู้ใช้บริการ รวมทั้งบริษัทฯ จะต้องกำหนดมาตรการในการขอคืนเงินสำหรับผู้ใช้บริการแอปฯ ที่ยื่นขอคืนเงินภายหลังวันที่ 31 ก.ค.2564 ให้ชัดเจน โดย สอบ. จะเร่งติดตามการดำเนินการคืนเงินให้กับผู้บริโภคของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้บริโภคทราบต่อไป